€ 15.99
€ 11.99
Ušetril si: € 4.00
€ 9.50
€ 6.30
Ušetril si: € 3.20
€ 11.70
€ 5.85
Ušetril si: € 5.85
€ 2.10
€ 1.05
Ušetril si: € 1.05
€ 14.89
€ 7.45
Ušetril si: € 7.44
€ 13.30
€ 6.65
Ušetril si: € 6.65
€ 9.90
€ 4.95
Ušetril si: € 4.95
€ 150.00
€ 69.00
Ušetril si: € 81.00
Tlačiť
PDF

Obchodné podmienky

Napísal Administrátor.

 

1. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ TLAČENÝCH KNÍH a ŠTUDENTSKÝCH SKRÍPT.

Úvodné ustanovenie

Obchodné podmienky pre nákup a registráciu na internetovej stránke www.viakniha.sk, ktorej prevádzkovateľom je firma VIA BIBLIOTHECA,s.r.o,

IČO 45617635, DIČ 2023077672, dona Sandtnera 4780/9, 902 01 Pezinok (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronickej objednávky (ďalej len "systému"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich)

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky a registrácie podané prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky alebo registráciou na stránke kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých, registračným formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.

Vyplnením registračného formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 100% z celkovej ceny tovaru.

Predaj tovaru do zahraničia

Našli ste na našej stránke výrobok, ktorý by ste si chceli kúpiť, ale momentálne sa nachádzate alebo žijete v zahraničí?

Naším úsilím je vyhovieť želaniam všetkých zákazníkov bez ohľadu na miesto dodania tovaru. V prípade, že je to mimo územia SR, riešime platobné a dodacie podmienky individuálne v závislosti od miesta vášho pobytu a od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.

Možnosti platby:

- Prevodným príkazom na náš učet v Tatra banke

- PayPal

- CardPay (GP webpay)

- Tatrapay

- Sporopay - platba banky Slovenská Sporiteľňa 

- e-pay-platba banky VUB

- platba banky ČSOB /pripravujeme/

- Platba na dobierku

- Platba cez SMS správu (všetci operátori)

- Platba v hotovosti pri osobnom odbere (potrebna dohoda vopred)

Doprava a dodacie podmienky

Dôležitou informáciou pre zahraničných zákazníkov je cena za dopravu. Táto suma je určovaná individuálne v závislosti od celkovej ceny objednávky, veľkosti, objemu a miesta dodania tovaru. Túto informáciu vám, samozrejme, vieme poskytnúť ešte pred samotnou objednávkou.

V prípade, že tieto dodacie podmienky akceptujete, nebráni nám už nič k úspešnej realizácii obchodu. Tovar do zahraničia zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty resp. kuriérom UPS.

Pri doručení do ČR platíte cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

Dodacie podmienky, expedičné lehoty a prepravné

Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho v lehote 3 dní upovedomí.

Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený e-mailom.

Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

V prípade platby cez sms správu je možné digitálne produkty sťahovať ihneď.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky.

V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky. Možno tak urobiť odkazom administratíve najlepšie telefonicky súčasne s odoslaním objednávky, ďalej potom e-mailom alebo SMS správou. Tovar odošleme obchodným balíkom zásielkovou službou UPS s doručením do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň od odoslania).

Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, celú objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytku, akonáhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník hradí poštovné iba za dodanú zásielku.

Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou.

Podmienky a možnosť platby za tovar, poštovné a balné

Kúpna cena ( cena vrátene DPH ) je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku, u kuriéra alebo doručovateľa Slovenskej pošty, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

V cene nie je započítané poštovné a balné. Toto sa účtuje nasledovne:

Poštovné a balné sa účtuje k cene tovaru v prípade listovej zásielky do 16.60,-EUR/hmotnosti do 1000g alebo 1000ml = 3,79 EUR, nad 1000g do 2000g 4,79 EUR pri doručení Slovenskou poštou./ podmienky doručenia štandardné pri podmienkach Slovenskej pošty.

Poštovné a balné = 12,00 EUR pri doručení kuriérom sa účtuje k cene tovaru v prípade ak je cena tovaru do 83,-EUR/ hmotnosť do 3000g alebo 3000ml. Ak je balík vyššej hmotnosti postupuje sa podľa sadzieb poštovného kuriérskej spoločnosti.

Poštovné a balné sa neúčtuje ak je cena tovaru vyššia ako 500,-EUR. Doručenie sa realizuje formou kuriérskej spoločnosti.

-osobným prevzatím tovaru po dohode s predávajúcim (tel.,sms, alebo mailom)

Doručená faktúra slúži ako dodací list.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar , ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Platobné podmienky a popis jednotlivých druhov platieb sú špecifikované na stránkach druhy platieb, poštovné a balné.

Nedoručené zásielky

Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy.

Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.

Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.

Pokiaľ zákazník na našu výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zrušíme.

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne predávajúceho a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Reklamácie

Na tovar ponúkaný predávajúcim sa vzťahujú všeobecné podmienky Obchodného a Občianskeho zákonníka. Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru kupujúcim a vzťahuje sa na skryté výrobné vady tovaru (chybná tlač, rozpad väzby bez fyzického namáhania, vplyvu vlhkosti a teploty a pod.). Záruka sa nevzťahuje na knižný obsah, publikované chybné alebo zavádzajúce údaje. Pri uplatňovaní reklamácie doručí kupujúci reklamovaný tovar spolu s popisom vady tovaru a kópiou daňového dokladu na vlastné náklady na adresu sídla predávajúceho, uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Predávajúci rozhodne o reklamácii do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade zamietnutia reklamácie ako neoprávnenej obdrží kupujúci s vráteným reklamovaným tovarom reklamačný protokol. V prípade kladného vybavenia reklamácie kupujúci obdrží opravený, prípadne vymenený tovar za bezchybný spolu s čiastkou poukázanou na účet kupujúceho, zodpovedajúcou vynaloženým nákladom na doručenie reklamovaného tovaru predajcovi. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. V prípade nerealizovateľnej výmeny tovaru po dohode so zákazníkom predajca vráti čiastku za reklamovaný tovar na zákazníkom určený bankový účet, resp. poštovú adresu, po doručení daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu vystavený a odoslaný spolu s objednaným tovarom, resp. poskytne kupujúcemu iný tovar v zodpovedajúcej cene (po dohode s kupujúcim).

Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený u predávajúceho je kupujúci oprávnený vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prebratia tovaru spolu s daňovým dokladom, ktorý bol kupujúcemu doručený spolu s objednaným tovarom (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z., § 12), okrem zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil (§ 12 bod (5)). Kupujúci tovar doručí predávajúcemu na vlastné náklady. Poštovné, darčekové balenie a príplatok za zrýchlené dodanie predávajúci kupujúcemu nevracia.

Ochrana osobných údajov zákazníkov

Osobné údaje a registrácia

V objednávkovom formulári predávajúci vyžaduje len meno, priezvisko (názov firmy alebo inštitúcie), ulicu, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u firiem a inštitúcií IČO a DIČ (IČ DPH). Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem objednávajúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Pre komunikáciu predávajúci vyžaduje prednostne e-mail kupujúceho, prípadne mobilné telefónne číslo. Informácie, ktoré kupujúci poskytuje predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Registrácia kupujúceho je nepovinná, z registrácie pre kupujúceho vyplývajú nasledujúce výhody:

Registrovanému kupujúcemu sú s jeho súhlasom poskytované informácie o novinkách a akčných ponukách. Registrovaný kupujúci má prístup k histórii a online stavu vybavenia svojich objednávok.

Aktualizácia osobných údajov a zrušenie registrácie

Aktualizáciu osobných údajov a aktiváciu/deaktiváciu svojho e-mailu v rozosielacej databáze môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zrušená do 2 pracovných dní od prevzatia e-mailu, o čom bude následne kupujúci informovaný. Zrušením registrácie kupujúcemu zaniká nárok na udelenie adekvátnej čiastky bonusu, ktorý ako registrovaný kupujúci do momentu zrušenia registrácie nadobudol a nevyčerpal.

Využívaním internetového obchodu www.viakniha.sk kupujúci, registrujúci sa a osoba vkladajúca študentskú prácu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nákup v našom internetovom obchode.

Predávajúci rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail...), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu.

Záverečné ustanovenia a ochrana autorských práv

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky alebo registrovaním sa na internetovej stránke kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky alebo v deň registrácie, ako aj v deň odoslania objednávky alebo registrácie platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak.

Odoslanou objednávkou, registráciou na stránke, ako aj vložením študentskej práce a inými úkonmi na stránke www.viakniha.sk (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci, registrujúci sa, vkladajúci študentskú prácu alebo vykonávajúci iné úkony na stránke, neodvolateľne viazaný platnými obchodnými podmienkami, zákonmi platnými v Slovenskej republike a v Európskej únii a taktiež súhlasí s dodržiavaním platného Autorského zákona 618/2003,v znení neskorších zmien.

VIA BIBLIOTHECA, s.r.o2.

OBCHODNÉ PODMIENKY  ELEKTRONICKÉHO PREDAJA KNÍH,ŠTUDENTSKÝCH PRÁC a SKRÍPT v DIGITÁLNEJ PODOBE.

 

 

Úvodné ustanovenie

 

Obchodné podmienky  pre nákup na  internetovej stránke www.viakniha.sk,   ktorej prevádzkovateľom je firma VIA BIBLIOTHECA, s.r.o, IČO 45617635,DIČ 2023077672,Silvánová 23/D, 902 01Pezinok, (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronickej objednávky (ďalej len "systému"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich)

 

 

1)

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

 

2)

Dodávateľ zverejňuje zoznam kníh, skrípt, študentských prác a iné, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tieto si objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://www.viakniha.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou SMS, alebo iným platobným spôsobom - zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu so všetkými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

 

3)

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické  a aj právnické osoby.

 

4)

MOŽNOSTI PLATBY ZA POSKYTNUTÉ PRODUKTY

 

a) SMS PLATBA

Princíp služby je založený na poskytovaní unikátnych prístupových kódov

v spoplatnených SMS správach .

Zákazník pošle jednoduchú SMS len s určeným kľúčovým slovom. Po prijatí SMS je zákazníkovi zaslaný unikátny 9-miestny kód formou spoplatnenej SMS. V tej istej chvíli je tento kód odoslaný nám ,na ,,viakniha.sk“ spolu s novým na účely doplnenia databázy kódov. Zákazník zadá prijatý kód do web stránky a následne mu je sprístupnený objednaný obsah.

 

 

b) TatraPay  - platba priamo kartou Tatra Banky

c) Sporopay - platba priamo kartou Slovenskej Sporiteľni

d) epay - platba priamo kartou  VUB Banky

e) platba priamo kartou  ČSOB Banky (pripravujeme)


Vyhodou týchto platieb  je že
ceny za jednotlivé produkty sú o 15% nižšie      ako pri SMS platbe.

 

f) Platba  CardPay -  platba akoukolvek kartou (pripravuje sa)

 

Pri tejto platbe platia take isté ceny ako b,c,d,e

 

d)PayPal platba -  platba kartou pomocou virtualne vytvoreného účtu

platia také isté ceny ako pri b,c,d,e

5)

Podľa obsahu,množstva ,typu a aktuálnosti objednanej publikácie su tieto rozdelene a ohodnotené do jednotlivých cenových skupín.

Každá vložená študentská práca bude jednotlivo hodnotená a zaradená do vytvorených skupín.

Študenti ale aj ostatní vkladatelia prác budú  za jednotlivé práce ktoré budú stiahnuté klientom viakniha.sk náležite finančne ohodnotení podľa vopred stanovených platných pravidiel.

Jednotlivé výšky odmien za stiahnuté študentské práce si po uplynutí časového úseku budú môcť vyzdvihnúť po dohode s administrátorom viakniha.sk.

Jednotlivé finančné ohodnotenia študentských prác a kníh:

 

Študentské práce Odmena pre študenta v Eurách
1. Bakalárske práce 0,3
2. Seminárne práce 0,25
3. Diplomové práce 0,45
4. Semestrálne práce 0,25
5. Vypracované otázky 0,18
6. Štátnicové otázky 0,2
7. Ročníkové práce 0,26
8. Prednášky 0,09
9. Prezentácie 0,06
10. Eseje 0,04
11. Počítačové zadanie 0,2
12. Analýza 0,2
13. Poznámky 0,08
14. Čitateľské denníky 0,18
15. Slohové práce 0,08
16. Projekty 0,2
17. Referáty 0,08
18. Skriptá 0,2
19. SOČ 0,28
20. Ťaháky 0,04
21. Kresby 0,1
22. Merania 0,1
23. Technické výkresy 0,2
24. Testy 0,18
25. Výpočty 0,04
26 Ekonomické plány 0,19

 

Ceny za jednotlivé práce sú uvedené v Eur.

 

6)

Nedoručené zásielky a reklamácia

 

V prípade že sa nepodarí stiahnuť objednanú a zaplatenú aplikáciu bude si môcť klient vyžiadať za pomoci e-mailu doručenie publikácie administrátorom stránky viakniha.sk. Ku všetkým prípadným  reklamáciám budeme pristupovať osobitne a budeme sa ich snažiť vyriešiť v prospech klienta a to do 3 pracovných dní.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.Prípadné reklamácie ktoré sa nám nepodarí vyriešiť, budú vybavené v súlade s reklamačným  a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. V prípade nerealizovateľnej výmeny tovaru po dohode so zákazníkom predajca vráti čiastku za reklamovaný tovar na zákazníkom určený bankový účet, resp. poštovú adresu, resp. poskytne kupujúcemu iný tovar v zodpovedajúcej cene (po dohode s kupujúcim).

 

7)

Ochrana osobných údajov zákazníkov

Osobné údaje a registrácia

 

V objednávkovom formulári a pri registrácii na stránke predávajúci vyžaduje len meno, priezvisko (názov firmy alebo inštitúcie), ulicu, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u firiem a inštitúcií IČO a DIČ (IČ DPH). Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem objednávajúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Pre komunikáciu predávajúci vyžaduje prednostne e-mail kupujúceho, prípadne mobilné telefónne číslo. Informácie, ktoré kupujúci poskytuje predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Registrácia kupujúceho je nepovinná, z registrácie pre kupujúceho vyplývajú nasledujúce výhodyRegistrovanému kupujúcemu sú s jeho súhlasom poskytované informácie o novinkách a akčných ponukách. Registrovaný kupujúci má prístup k histórii a online stavu vybavenia svojich objednávok.

 

8)

Aktualizácia osobných údajov a zrušenie registrácie

 

Aktualizáciu osobných údajov a aktiváciu/deaktiváciu svojho e-mailu v rozosielacej databáze môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zrušená do 2 pracovných dní od prevzatia e-mailu, o čom bude následne kupujúci informovaný. Zrušením registrácie kupujúcemu zaniká nárok na udelenie adekvátnej čiastky bonusu, ktorý ako registrovaný kupujúci do momentu zrušenia registrácie nadobudol a nevyčerpal.Využívaním internetového obchodu a registráciou na stránke www.viakniha.sk kupujúci a registrujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov.Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nákup v našom internetovom obchode.Predávajúci rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail...), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu.

 

9)

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak.

Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy), registráciou na stránke a pridaním študentskej práce je kupujúci, registrujúci sa, osoba vkladajúca študentskú prácu alebo vykonávajúca iné úkony na internetovej stránke www.viakniha.sk neodvolateľne viazaná platnými obchodnými podmienkami, zákonmi platiacimi na Slovensku a v Európskej únii a taktiež súhlasí s dodržiavaním platného Autorského zákona 618/2003,v znení neskorších zmien.

.

 

 

VIA BIBLIOTHECA, s.r.o